კონტაქტი

მისამართი:: 12 Larnaka str;. 4400; Poti; Georgia
ტელ: +995 493 275205 / 221770
ფაქსი: +995 493 221770
E-mail: info@logistex.ge
Skype Call: Logistex1998

 

 

 

კონტაქტი

მისამართი:: 12 Larnaka str;. 4400; Poti; Georgia
ტელ: +995 493 275205 / 221770
ფაქსი: +995 493 221770
E-mail: info@logistex.ge
Skype Call: Logistex1998